Το γραφείο μας,

Mε έδρα την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, έχοντας εξειδίκευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών.

Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, προσφέρουμε στον επιχειρηματία πλήρη κάλυψη στη λογιστική, στα φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, αλλά και στον ιδιώτη πλήρη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη.

Υπηρεσίες για ελεύθερους
 • .

  • Μηχανογραφική Τήρηση λογιστικών βιβλίων και καταχωρήσεις εγγραφών.

 • .

  •Ίδρυση/Διακοπή εργασιών

 • .

  •Έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων.

 • .

  •Έκδοση μισθοδοσίας.

 • .

  •Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ.

 • .

  •Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων

 • .

  •Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων(ΔΟΥ και ασφαλιστικά Ταμεία)

 • .

  •Εκπόνηση & παρουσίαση αναφορών (financial reporting).

Υπηρεσίες
 • .

  •Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

 • .

  •Αιτήσεις για επιδόματα και βοηθήματα

 • .

  •Υποβολή μισθωτηρίων-υποβολή λήξεων μισθώσεων

 • .

  • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες

 • .

  •Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου

 • .

  •Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

 • .

  •Ζητήματα κληρονομιάς, γονικών παροχών και δωρεές